​  Effektiv stress- og angstbehandling

​  Psykolog for børn, unge og forældre

✓  Behandling mod depression

Uddannelse/ Erfaring​

Uddannelse

Erfaring

  • Individuelle samtaler med børn, unge og voksne
  • Samtaler med familier og par
  • Rådgivning/coaching og terapiforløb i privatpraksis primært vedr. stress, depression, angst, vanskeligheder affødt af selvværdsproblemer, psykologisk smertebehandling
  • Børnesagkyndig  (Ungdomskriminalitetsnævnet)
  • Pædagogisk Psykologisk Sagkyndig (Familieretshuset)
  • Forløb for børn/unge primært vedr. selvskadende adfærd, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelser
  • Konsulentopgaver for offentlige arbejdspladser
  • Kommunalt ansat psykolog og leder
  • Underviser på læreanstalter

BACH Psykologisk Rådgivning, Gilleleje, Nordsjælland