Psykologisk støtte ved samlivsproblemer og skilsmisse

Jeg hjælper børn og forældre ved samlivsproblemer

Samlivsproblemer mellem forældre kan volde store problemer for hele familien, da børnene, uanset alder, tydeligt vil kunne mærke og påvirkes af uroen derhjemme.

Forældrene kan selvsagt ikke have det samme overskud som normalt, og børnene vil reagere på, at mor og far virker mere pressede end normalt. Børn er meget påvirkelige overfor adfærdsændringer hos forældrene, og ændringerne kan give utryghed hos børnene og påvirke deres måder at reagere på.

Når forældre henvender sig vedrørende egne og/eller børnenes problemer, tager jeg altid udgangspunkt i status for hele familien. Hvis forældrene mistrives, vil det også være svært for børnene, og hvis et barn har det svært, vil det påvirke resten af familien.

Derfor starter jeg altid med støtte til forældrene selv, da det som udgangspunkt er dem, der skal støtte børnene tilbage i trivsel.

Jeg har som børnesagkyndig psykolog stor erfaring i at give forældre rådgivning med henblik på støtte til deres børn, så psykologsamtaler med børn kan undgås.

Jeg har som børnesagkyndig tillige stor erfaring med at samtale med børn og unge. I den forbindelse støtter jeg børnene i at få talt med forældrene om, hvad de har svært ved at sige til dem for eksempel på grund af loyalitet overfor enten mor eller far.

Jeg hjælper børn og forældre ved skilsmisse

Samlivsproblemer kan ende med skilsmisser. En skilsmisse vil altid medføre store ændringer i hverdagens vigtige rutiner, og det kan have stor indflydelse på såvel børnenes som forældrenes trivsel.

Som børnepsykolog tilbyder jeg samtaler med henblik med særlig støtte til børn og forældre, der går igennem samlivsproblemer og skilsmisser. ​Børns reaktioner ved forældrenes samlivsproblemer eller skilsmisse kan være vidt forskellige, men det vil ofte være noget, der bør tages hånd om af en professionel for at beskytte børnene igennem den svære tid.

Ved samlivsproblemer og skilsmisse

Som børnesagkyndig psykolog rådgiver jeg forældrene om de udfordringer, der kan møde børnene, om hvordan I bedst muligt samarbejder med hinanden, samt om hvordan I bør informere og samarbejde med daginstitutioner, skole og eventuelt sagsbehandler.

Min tid som børnesagkyndig psykolog tilknyttet Familieretshuset, har tillige givet mig erfaring vedrørende de juridiske regler og procedurer vedrørende skilsmisse.

Mine samtaler er underlagt tavshedspligt, og der vil derfor ikke blive videregivet oplysninger medmindre andet på forhånd er aftalt. Indholdet og strukturen på forløbet hjælper jeg med at udforme, så det giver mening netop for jer og jeres situation.

Kontakt mig for at høre mere

Ønsker I at høre mere om, hvordan jeg kan støtte jer voksne og jeres børn, når I går igennem en periode med samlivsproblemer eller en skilsmisse, så kan I altid ringe eller skrive til mig.

Jeg modtager primært henvendelser fra forældre i Nordsjælland, herunder Helsinge, Gribskov og lignende.

Har du spørgsmål?

​Jeg er lydhør og lytter gerne til dig. Udfylde nedenstående kontaktformular og lad os tale om det der går dig på.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Telefon

21 75 79 22​

Firmanavn

BACH Psykologisk Rådgivning​