Børnepsykolog for børn og unge og deres forældre

Børn og unge i mistrivsel

Samfundet stiller store krav om at kunne fungere socialt og være i stand til at træffe selvstændige valg. Hvordan barnet/den unge har udviklet måder at tackle de mange udfordringer på, er afgørende for, hvordan de er i stand til at håndtere dem socialt og følelsesmæssigt.

Børn og unge der gennem længere tid har haft vanskeligt ved at honorere krav og tackle hverdagens udfordringer, kan komme i mistrivsel. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt og nødvendigt, at en professionel børnepsykolog tages med på råd.

Mistrivsel kan føre til forskellige psykiske vanskeligheder. Som børnepsykolog kan jeg hjælpe med at afdække, hvad der udløser og fastholder barnets/den unges mistrivsel, og at støtte en positiv ændring.

Gennem samtaler med mig som børnepsykolog kan barnet/den unge støttes og rustes til at håndtere de mange udfordringer mere hensigtsmæssigt.

Som børnepsykolog kan jeg hjælpe ved:

 • Lavt selvværd, sensitivitet
 • Mistrivsel i skolen og institutionen ved skolevægring
 • Mobning
 • Stress og depressive symptomer
 • Former for angst
 • Problemer efter skilsmisse
 • Former for selvskadende adfærd​​

Tegn på mistrivsel hos børn og unge kan være koncentrationsbesvær, dagdrømmeri, søvnproblemer, sociale problemer, dårlige skolepræstationer samt fysiske symptomer som fx ondt i maven, kvalme og hovedpine.

Som børnepsykolog får jeg typisk henvendelser fra forældre fra Helsingør, Gribskov og det øvrige Nordsjælland, der søger rådgivning vedrørende deres barn. Det kan fx være henvendelser om bekymring for barnets udvikling generelt, om at barnet er særligt sensitivt, om støtte til tackling af barnet med særlige behov eller om støtte til at gøre barnet mere robust.​

Børnesagkyndig psykolog

I sager om børns mistrivsel ved skilsmisse, kan der være behov for særlig støtte. Som børnesagkyndig psykolog har jeg fokus på børns trivsel og udvikling, og i den forbindelse tilbyder jeg rådgivning til separerede og skilte forældre vedrørende:

 • ​Børns udfordringer i en skilt familie
 • ​Samarbejde om børnene med den anden forældre
 • ​Samarbejde med for eksempel daginstitution, skole, sagsbehandler
 • ​Forberedelse af møde i Familieretshuset om samvær​

Som både børnesagkyndig- og børnepsykolog har jeg tavshedspligt. Der videregives ikke oplysninger fra samtalerne, medmindre det på forhånd er aftalt. Samtalernes struktur og indhold skal give mening for barnet, den unge og forældrene. Det er mit ansvar som psykolog.

​​

Kontakt mig i dag

Kontakt mig allerede i dag, hvis du ønsker, at dit barn skal tale med en børnepsykolog, eller hvis du som forældre har brug for børnesagkyndig rådgivning. Jeg kan kontaktes via kontaktformularen her på hjemmesiden, på telefon ​21 75 79 22 ​eller på e-mail ​psykologbach@gmail.com.

Har du spørgsmål?

​Jeg er lydhør og lytter gerne til dig. Udfylde nedenstående kontaktformular og lad os tale om det der går dig på.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Telefon

21 75 79 22​

Firmanavn

BACH Psykologisk Rådgivning​