​  Effektiv stress- og angstbehandling

​  Psykolog for børn, unge og forældre

✓  Behandling mod depression

Børnepsykolog - for børn og unge og deres forældre

Samfundet stiller store krav om at kunne fungere socialt og være i stand til at træffe selvstændige valg.

Hvordan barnet/den unge har udviklet måder at tackle de mange udfordringer på, er afgørende for, hvordan de er i stand til at håndtere dem socialt og følelsesmæssigt.

Børn og unge, der gennem længere tid har haft vanskeligt ved at honorere krav og tackle hverdagens udfordringer, kan komme i mistrivsel. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt og nødvendigt, at en professionel børnepsykolog tages med på råd.

Mistrivsel kan føre til forskellige psykiske vanskeligheder. Som børnepsykolog kan jeg hjælpe med at afdække, hvad der udløser og fastholder barnets/den unges mistrivsel, og at støtte en positiv ændring.

Gennem samtaler med mig som børnepsykolog kan barnet/den unge støttes og rustes til at håndtere de mange udfordringer mere hensigtsmæssigt.

Som børnepsykolog kan jeg hjælpe ved:

  • Lavt selvværd, sensitivitet
  • Mistrivsel i skolen og institutionen
  • Mobning
  • Stress og depressive symptomer
  • Former for angst
  • Problemer efter skilsmisse
  • Former for selvskadende adfærd

Børn/unge i mistrivsel

Tegn på mistrivsel hos børn og unge kan være koncentrationsbesvær, dagdrømmeri, søvnproblemer, sociale problemer, dårlige skolepræstationer samt fysiske symptomer som fx ondt i maven, kvalme og hovedpine.

Som børnepsykolog får jeg henvendelser fra mange forældre, der søger rådgivning vedrørende deres barn. Det kan fx være henvendelser om bekymring for barnets udvikling generelt, om at barnet er særligt sensitivt, om støtte til tackling af barnet med særlige behov eller om støtte til at gøre barnet mere robust.

Som børne-psykolog har jeg tavshedspligt - der videregives ikke oplysninger fra samtalerne, med mindre det på forhånd er aftalt.

Samtalernes struktur og indhold skal give mening for barnet, den unge og forældrene. Det er mit ansvar som psykolog.

Jeg har kontakt med forældre fra hele Nordsjælland.

Kontakt mig

via kontaktformular her på hjemmesiden, på telefon 21 75 79 22 eller skriv til e-mail psykologbach@gmail.com, hvis du ønsker, at dit barn skal tale med en børnepsykolog.