​  Effektiv stress- og angstbehandling

​  Psykolog for børn, unge og forældre

✓  Behandling mod depression

Supervision og coaching

Supervision og coaching er en samtaleform, som er særlig anvendelig i forbindelse med personlig og faglig udvikling. Via supervision og coaching lærer man at anskue sig selv, en problematik/et dilemma eller sine omgivelser fra flere og nye vinkler.

Supervision og coaching kan forbedre vores evner til at sætte og nå mål, skabe klarhed og forandringer, men også skabe mere energi og gå-på-mod.

Vi har hver vores ”model af verden”, dvs. vi ser og oplever verden fra vores egen synsvinkel. Såvel i en familie som på en arbejdsplads/uddannelse kan netop disse synsvinkler være årsag til konfliktsituationer og følelsesmæssig udfordringer, der således tærer på vores energi og personlige overskud samt bremser konstruktive reaktioner og løsninger.

Supervision og coaching kan være en effektiv måde at løse fastlåste problemstillinger og konflikter. Gennem systematisk samtale støttes man til at øge indsigten i egen “model af verden” og i forståelse af andre synsvinkler. at udvide egne handlemuligheder i forhold til konkrete udfordringer.

Supervision og coaching vil ofte være fremsynet og orienteret mod nye og alternative tænkemåder, reaktioner og handlinger.

Supervision og coaching er således

  • ​Tid og rum til refleksion
  • ​Personlig udvikling
  • ​Kobling af teori og praksis
  • ​Ny indsigt i og forståelse for problemstillinger
  • ​Ændring af hæmmende og begrænsende tankemønstre
  • ​Øget bevidsthed om sig selv og andre
  • ​Styrkelse og udvikling af egne potentialer
  • ​Forebyggelse af stress og udbrændthed
  • ​Nye handlemuligheder og bedre konflikthåndtering

Som psykolog har jeg tavshedspligt - der videregives ikke oplysninger fra samtalerne, med mindre det på forhånd er aftalt.

Samtalernes struktur og indhold skal give mening for klienten. Det er mit ansvar som psykolog.