Om depression og depressions-behandling

Depression kan vise sig på vidt forskellige måder. Man kan føle sig meget trist og ked af det, man kan også have svært ved at føle noget overhovedet.

Mange af de symptomer, man oplever ved længerevarende stress, ses også ved en let til moderat depression.

Nogle gange viser depression sig ved en tendens til at være irritabel og opfarende. Man kan opleve sig ubeslutsom og handlingslammet, man kan være præget af en indre uro eller rastløshed, som gør det svært at slappe af. Man kan have let til gråd og være meget sensibel.

En depression tapper den deprimeredes energi og drivkraft, og man føler sig træt over en længere periode. Man mister interessen for de fleste ting. Alting opleves tungt, uoverkommeligt og ligegyldigt, og man mangler overskud til at klare hverdagens aktiviteter. Dette kan medføre yderligere problemer i form af selvbebrejdelser og skyldfølelse.

​Depressioner kan opstå ud af mange forskellige livsomstændigheder, og som regel giver det god mening at se depressionen som en forståelig reaktion på et stort og længerevarende pres.

Har man en depression, er det vigtigt at komme i depression-behandling

​Ved en depression-behandling kan man sammen med psykologen afklare, hvad der har ført til depressionen. Måske er der tale om omstændigheder, der kan ændres, måske skal må man lære at acceptere omstændighederne.

At komme i depression-behandling og komme ud af sin depression kræver stor selvomsorg. Det kan være, at man har et tankemønster, der vil gøre enhver deprimeret, og måske har man lært, at kærlighed eller anerkendelse fra andre kræver, at man tilsidesætter sig selv. Det kan være relevant at inddrage nogle i sin familie eller sin partner i selve samtalerne ved en depression-behandling.​

Som psykolog kan jeg hjælpe med at finde frem til, hvad der vil gøre livet mere meningsfuldt og støtte i at foretage de nødvendige handlinger. I en depression-behandling støtter jeg tillige den depressionsramte med at udvikle og blive fortrolig med redskaber til at få vendt den negative spiral, vedkommende befinder sig i. Den negative spiral ændres til en positiv, opadgående spiral, hvor den deprimerede langsomt bliver stærkere og livslysten tilbage.

Som psykolog har jeg tavshedspligt - der videregives ikke oplysninger fra depressions-behandlingen, med mindre det på forhånd er aftalt.

Samtalernes struktur og indhold skal give mening for klienten. Det er mit ansvar som psykolog.

Ønsker du at høre mere eller at komme i depression-behandling, og bor du i Gribskov kommune, Helsingør, Fredensborg eller et andet sted i Nordsjælland, er du velkommen til at kontakte mig via formular her på hjemmesiden, på telefon 21 75 79 22 eller pr e-mail psykologbach@gmail.com.​​​

Har du spørgsmål?

​Jeg er lydhør og lytter gerne til dig. Udfylde nedenstående kontaktformular og lad os tale om det der går dig på.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Telefon

21 75 79 22​

Firmanavn

BACH Psykologisk Rådgivning​