Om stress og stress-behandling

Alle føler stress i korte perioder i deres liv, idet stress er en helt normal tilstand at befinde sig i.

Hvis vi oplever at være belastet på flere områder i vores tilværelse igennem længere tid, kan stress dog udvikle sig til at blive belastende for vores helbred.

Vedvarende stress relateres ofte til en arbejdsmæssig situation, men kan også forekomme i private sammenhænge som fx ved problemer i parforholdet eller hos sit barn, ved alvorlig sygdom hos pårørende, ved skilsmisse, ved eksamenssituationer.

En stress-behandling hos mig som psykolog vil typisk tage udgangspunkt i et overblik over, hvad der presser og belaster. Ofte er der tale om flere områder af ens liv, som opleves udfordrende.

Det er også vigtigt for den stressramte at blive bevidst om, hvilke mønstre og tidligere erfaringer, som man møder krav og udfordringer med. Hvad har man med sig `hjemmefra´ af erfaringer, løsningsstrategier og overlevelsesmekanismer? Det ser vi blandt andet nærmere på i en stress-behandling.

De fysiske tegn på stress kan være:

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Muskelspændinger
 • Svimmelhed
 • Mavesmerter
 • Forværring af kronisk sygdom​

De psykiske tegn på stress kan være:

 • Rastløshed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Træthed
 • Indre uro
 • Depressive følelser

Adfærdsmæssige tegn på stress kan være:

 • Ligegyldighed
 • Aggressivitet
 • Øget brug af stimulanser
 • Nedsat præstationsevne
 • Søvnløshed
 • Øget sygefravær

Hvis den stressramte er belastet af dårlig søvn og appetit, er udmattet, ked af det og har svært ved at huske og koncentrere sig, er det vigtigt at fokusere på at genvinde kontrollen og omsorgen for sig selv og sin krop. Denne stabilisering er nødvendig for det videre arbejde med de mere psykologiske aspekter i en stress-behandling

En stress-behandling kan gå fra at være afdækkende og rådgivende til at blive egentlig terapi med fokus på de mere personlige udfordringer. Det terapeutiske arbejde hjælper til at tydeliggøre, hvad man selv kan påvirke i sit liv, og hvilke vilkår man kan blive nødt til at acceptere og lære at håndtere anderledes.

Hvis man har været nødt til at sygemelde sig, vil man i en stress-behandling kunne få rådgivning til at håndtere den aktuelle og fremtidige kontakt til arbejdspladsen.

Som psykolog har jeg tavshedspligt - der videregives ikke oplysninger fra stress-behandlingen, med mindre det på forhånd er aftalt.

Samtalernes struktur og indhold skal give mening for dig. Det er mit ansvar som psykolog.

Ønsker du at høre mere om eller deltage i en stress-behandling hos mig, er du velkommen til at kontakte mig via formular her på hjemmesiden, på telefon 21 75 79 22 eller pr e-mail psykologbach@gmail.com.

Jeg modtager klienter fra hele Nordsjælland.

Har du spørgsmål?

​Jeg er lydhør og lytter gerne til dig. Udfylde nedenstående kontaktformular og lad os tale om det der går dig på.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Telefon

21 75 79 22​

Firmanavn

BACH Psykologisk Rådgivning​