​  Effektiv stress- og angstbehandling

​  Psykolog for børn, unge og forældre

✓  Behandling mod depression

Rådgivning

Netværket er godt i mange situationer - og så er der ting, man med fordel kan søge rådgivning om hos en erfaren psykolog.

Den psykologiske rådgivning kan give større indblik i presserende problemer og hjælp til, hvordan man kommer videre med dem. Rådgivningen kan øge selvindsigten og give ny indsigt i andres reaktioner og behov.

Den psykologiske rådgivning kan give nye perspektiver på opdragelse, på samvær og samarbejde med andre, på handlemuligheder specifikt og mere generelt.

Den psykologiske rådgivning kan give redskaber til bedre konflikthåndtering i hjemmet, på arbejdspladsen, i fritiden.

Som psykolog møder jeg behov for rådgivning fx vedr.

  • børneopdragelse - barnet i trodsalderen, i puberteten, barnet med skoleproblemer
  • barnet/den unge med særlige behov og udfordringer
  • samlivsproblemer eller skilsmisse
  • gennemførelse af uddannelse
  • kommunikation og samarbejde med andre - barnets daginstitution, arbejdskolleger, myndigheder
  • opstart på job efter lang sygdom eller ledighed

Som psykolog har jeg tavshedspligt - der videregives ikke oplysninger fra rådgivnings-samtalerne, med mindre det på forhånd er aftalt.

Rådgivningens struktur og indhold skal give mening for klienten. Det er mit ansvar som psykolog.