Om angst og angst-behandling

Angst er en naturlig følelse, som almindeligvis opstår, når man oplever en trussel, en fare eller bare en situation, hvor man føler at meget er på spil.

Angst er også en almindelig måde for kroppen at reagere på, hvis man er presset og stresset, eller hvis man bekymrer sig meget.

Angstfølelsen sætter kroppen i alarmberedskab og gør os i stand til hurtigt at flygte eller kæmpe og håndtere truende situationer. Hjertet banker hurtigere, man sveder, ryster, og man spænder op i kroppen. Kroppen gør sig kort sagt klar til at håndtere en svær situation. De fleste har oplevet denne type reaktioner.

Det kan være vanskeligt helt at forklare, hvorfor man bliver angst, men angsten vil altid opleves besværlig og meget pinefuld. Angsten kan opleves så ubehageligt og voldsomt, at den hindrer os i at leve et almindeligt liv. Man kan overvældes af uvirkelighedsfølelse, være voldsomt irritabel, opleve koncentrationsvanskeligheder og søvnproblemer.

Det kan være, at man er udsat for et for stort arbejdspres, der kan være forhold i ens tilværelse, som er uafklarede og ubearbejdede, eller der kan være helt andre forhold, som spiller ind.

Ofte starter angsten en ond cirkel, hvor man, for at undgå angsten, trækker sig fra flere og flere situationer, hvor angsten måske kan dukke op. Man bruger rigtig meget energi på at undgå angsten og begrænser samtidig sin livsudfoldelse.

Lider du af angst, kan det være nødvendigt at komme i professionel angst-behandling, hvor en vigtig del er at få hjælp til at bryde denne undgående adfærd.

Jeg kan som psykolog hjælpe med at finde årsager til angsten og at få bearbejdet angsten på et rationelt og håndgribeligt plan. Herefter bliver det muligt at udvikle strategier til at håndtere angsten og begrænse angstens indflydelse på ens liv. For selvom angsten ikke nødvendigvis forsvinder helt, kan man opnå tillid til egen kontrol over angsten, og undgåelsesadfærden kan droppes.

Ind imellem kan være nødvendigt med en kombination af medicin og psykologisk angst-behandling; det hjælper den praktiserende læge med at vurdere og afgøre.

Som psykolog oplever jeg, at angst ofte udspringer af

  • en oplevelse af afmagtsfølelse over at skulle yde ud over ens aktuelle formåen
  • at man ikke føler sig set, hørt og forstået af vigtige personer i ens liv
  • en konkret hændelse (fx overfald eller forskellige former for overgreb)

Enkelte eksempler på angst:

  • Social angst er angst for samvær med andre mennesker, for at blive kritisk betragtet af andre mennesker i sociale sammenhænge.
  • Panikangst er svære angstanfald, som opstår pludseligt og vender tilbage igen og igen. Et anfald varer som regel nogle minutter.
  • Generaliseret angst er en type af angst, der ikke er knyttet til nogen speciel situation og derfor er mere konstant end andre former.
  • Eksamensangst (knytter sig til præstationsangst og social angst) kan være så forstyrrende, at man ikke kan koncentrere sig før eller under en eksamen.

Som psykolog har jeg tavshedspligt - der videregives ikke oplysninger fra angst-behandlingen, med mindre det på forhånd er aftalt.

Samtalernes struktur og indhold skal give mening for klienten. Det er mit ansvar som psykolog.

Ønsker du at høre mere om eller deltage i en angst-behandling hos mig, er du velkommen til at kontakte mig via formular her på hjemmesiden, på telefon 21 75 79 22 eller pr e-mail psykologbach@gmail.com.

Jeg modtager klienter fra hele Nordsjælland.

​​

Har du spørgsmål?

​Jeg er lydhør og lytter gerne til dig. Udfylde nedenstående kontaktformular og lad os tale om det der går dig på.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Telefon

21 75 79 22​

Firmanavn

BACH Psykologisk Rådgivning​